Dynamiska komponenter

Dynamic Components

Stötdämpare, fasta stag, viskoelastiska dämpare, klammor för dynamiska applikationer

Lisega erbjuder olika komponenter vars uppgift är att skydda rörsystem och andra tillhörande delar i det fall en oplanerad dynamisk händelse inträffar. En oönskad plötslig skakning kan inträffa exempelvis vid uppstart eller avstängning i ett system, till följd av tryckstötar från ventiler, vattenhammare, rörbrott, osv. Även externa händelser såsom, stormar, jordbävningar, bränder och explosioner, m.m. kan orsaka plötsliga rörelser.

Se produktinformation

Kontakta produktansvarig

Lisega’s hydrauliska stötdämpare, typ 30 och 31, skyddar direkt vid plötsliga stötar genom att låsa sig och på så vis ge en styv koppling mellan kringliggande struktur och infästningspunkt. Under vanlig drift tillåter stötdämparna termisk expansion utan signifikant påverkan. För infästning erbjuder Lisega speciella dynamiska klammor (typ 34, 36 och 37) samt svetsbyglar (typ 35).

Lisega har även utvecklat en serie fasta stag, typ 39, som möjliggör styva förbindelser mellan kringliggande struktur och rörsystemet. Stagen klarar, till skillnad från vanliga pendlar, såväl drag- som trycklast. Dessa kan exempelvis användas för att överföra rörelser vid oplanerade dynamiska händelser, för att styra rörsystem vid termisk expansion, för att stabilisera flexibla rörsystem eller för att skapa fixpunkter. Extra fördelaktiga är de i de fall avståndet till närmaste struktur är förhållandevis långt och man vill undvika att konstruera komplicerade och kostsamma sekundärstål för styrningar.

I vissa fall uppstår oönskade vibrationer i rörsystem eller kringliggande utrustning. Lisega’s viskoelastiska dämpare, typ 3D, kan med fördel användas för att dämpa sådana vibrationer. Lisega erbjuder även andra typer av dämpare: elastomeriska dämpare, fjäderdämpare, osv.

Läs mer om dynamiska komponenter på Lisega’s hemsida (engelska): Lisega dynamiska komponenter

Du kan även ladda ner tekniska data för dynamiska komponenter i Pdf-format (kapitel 3 ur Lisega’s senaste katalog, engelska) under fliken ”Dokument”.

För vidare information, vänligen kontakta oss på Bertil Östbo AB.

  • Laster från 3 kN upp till 5,000 kN
  • Slaglängder från 100 upp till 750 mm
  • Korrosionsbeständiga material
  • Strålningsbeständiga, slittåliga tätningar
  • Trycksatt hydrauliskt system för bästa tätning
  • Testade och godkända för minst 23 års underhållsfri drift
  • Livslängd på upp till 60 år
medarbetaren richard på teddington

Richard Maier

VD / FÖRSÄLJNING Rörupphängningar & kompensatorer 08-505 207 64 richard@ostbo.se