Avvibrering, Järnväg

Reducering av vibrationer i spårbunden trafik

Östbo Industry Sweden AB representerar tyska Calenberg Ingenieure GmbH. Calenberg har i över 50 år utvecklat produkter för reducering samt isolering av vibrationer från spårbunden trafik. 


Calenbergs produkter återfinns inom:

-Byggnadskonstruktion
-Järnvägskonstruktion
-Ljudskydd
-Miljöskydd