Rörsystem

Fjäderhängare, rörstöd, kompensatorer


I rör- och kanalsystem uppstår det ibland oönskade rörelser och krafter till följd av exempelvis vibrationer, tryckstötar eller termisk expansion.

Vi på Östbo har mångårig erfarenhet kring fjäderupphängningar/ fjäderstöd, pendlar, glidstöd och bälgar för rör- / kanalsystem, tankar & behållare samt maskiner. Vi har även ett omfattande program av produkter och lösningar för att dämpa vibrationer och stötar (se ”Avvibrering, Industri” för mer information). Vi erbjuder även kvalificerad support och service på våra produkter.