Rörkomponenter

Kompensatorer, metallslang, rörupphängningar

I rör- och kanalsystem uppstår det ibland oönskade rörelser och krafter till följd av exempelvis vibrationer, tryckstötar eller termisk expansion.

Vi på Teddington kan erbjuda kompensatorer och metallslangar för i princip alla förekommande media, temperaturer och tryck och har en omfattande teknisk ”know-how” när det gäller speciallösningar.