Bro & Tunnel

Lager, övergångskonstruktioner och svängningsdämpare för broar


Östbo Industry Sweden AB representerar tyska Schreiber Brücken – Dehntechnik GmbH (ett företag i LISEGA-gruppen). Schreiber har mer än 50 års erfarenhet av design och tillverkning av olika brorelaterade produkter; främst lager och övergångskonstruktioner. 2014 köptes företaget upp av LISEGA-gruppen som även tillfört sin erfarenhet kring svängnings- samt hydrauliska dämpare.