Avvibrering, Byggnader

Reducering av vibrationer och stomljud i byggnader

Östbo Industry Sweden AB representerar tyska Calenberg Ingenieure GmbH. Calenberg har i över 50 år utvecklat produkter för reducering av vibrationer och stomljud i byggnader.

  • Byggnadskonstruktion
  • Järnvägskonstruktion
  • Ljudskydd
  • Miljöskydd