Historia

Inledningsvis var huvudverksamheten tryckkärl för pannor, värmeväxlare och likartade produkter. Över åren har vi specialiserat oss på att leverera rörupphängningar till kraftverk och processindustri samt bistå med teknisk rådgivning, överallt där ledningar rör sig. Produkter för vibrationsdämpning samt stora pumpar är ytterligare produkter i sortimentet.

Skogås, November 2022

Richard Maier, VD