Järnvägar

Spårbunden trafik kan i många fall generera oönskade vibrationer och ljud. Vi erbjuder olika tekniska lösningar för att dämpa vibrationer och minska buller; bland annat dämpande isolermattor som kan läggas under  ballasten eller monteras i anslutning till slipers. Vi har även brolager för järnvägsbroar samt hydrauliska dämpare som kan ta upp de stora krafter som kan uppstå då ett tåg bromsar in.