Hydrauliska stötdämpare

Produktbild broar stotdampare 1

Hydraulisk stötdämpare används för att skydda rörliga konstruktioner mot stora, oönskade
påfrestningar. Exempelvis vid järnvägsbroar där ett bromsande tåg kan ge upphov till stora, kortvariga krafter. Schreibers dämpare möjliggör långsamma kontrollerade rörelser men låser vid höga accelerationer. Modellen är väl utprovad sedan många år inom tunga industriella applikationer.

Kontakta produktansvarig

Torbjörn Swahn

FÖRSÄLJNING Bro & Tunnelprodukter, Avvibrering 08-505 207 69 torbjorn@ostbo.se