Svängningsdämpare

svangningsdampare

Schreiber tillverkar svängningsdämpare (s.k. TMD, ”Tuned Mass Dampers”) för bland annat lättviktskonstruktioner; exempelvis gång- och cykelbroar. Oönskade rörelser kan uppstå på grund av trafikbelastning, starka vindar, jordbävningar eller en kombination av dessa. Svängningarna leder ofta till obehag och oro hos trafikanter och kan i extremfall även innebära risker för såväl trafikanternas som konstruktionens säkerhet.

 

Se produktinformation

Kontakta produktansvarig

Schreiber har stor kompetens kring design, beräkning och konstruktion för nyproduktion, såväl som eftermontage på befintliga broar. Vid nyproduktion kan ofta stora besparingar i material göras om man från början räknar in svängningsdämpare. Dämparna är modulärt uppbyggda och kan anpassas för att arbeta i 1, 2 eller 3 riktningar.

Filmklippet nedan visar ett exempel på en felkonstruerad bro där svängningar uppstår:

Torbjörn Swahn

FÖRSÄLJNING Bro & Tunnelprodukter, Avvibrering 08-505 207 69 torbjorn@ostbo.se