///Övergångskonstruktioner
Övergångskonstruktioner 2018-03-28T14:07:30+00:00

Övergångskonstruktioner

övergångskonstruktioner

Dilatationsfogar / expansionsfogar för broar

Vi levererar tysktillverkade övergångskonstruktioner från VICODA GmbH  – Schreiber brücken & dehntechnik. Dilatationsfogarna tillverkas enligt ETAg032 och uppfyller trafikverkets krav (Krav Brobyggande TDOK2016:0204, AMA Anläggning 13). Vi erbjuder ett brett utbud av olika typer av fogar, blanda annat:

-Enspaltsfog, typ VS-JS
-Enspaltsfog, ljuddämpande utförande, typ VS-JSR
-Flerspaltsfog, typ VS-JSW
-Förstärkt gummifog, typ VS-Flex
-Fingerfog, typ VS-F