Enspaltsfog, typ VS-JS

overgangskonstruktion VS JS

Övergångskonstruktion typ VS-JS

Schreiber övergångskonstruktion, typ VS-JS, är en så kallad enspaltsövergångskonstruktion. I sitt grundutförande består den av två kloformade stålprofiler med en gummitätlist mellan. Stålprofilerna förankras mot betong via robusta kramlor (går även att få utföranden för montage mot stål eller trä). Typ VS-JS är framtagen i enlighet med ETAg 032 och lämpar sig för rörelser upp till 100 mm.

Kontakta produktansvarig

Torbjörn Swahn

FÖRSÄLJNING Bro & Tunnelprodukter, Avvibrering 08-505 207 69 torbjorn@ostbo.se