Enspaltsfog, typ VS-JSR

overgangskonstruktion

Övergångskonstruktion typ VS-JSR

Schreiber övergångskonstruktion, typ VS-JSR, är en så kallad enspaltsövergångskonstruktion med en speciell täckplåt vilket dämpar bullret från trafiken. I sitt grundutförande består den av två kloformade stålprofiler med en gummitätlist mellan som är täckt av en specialtillverkad plåt. Stålprofilerna förankras mot betong via robusta kramlor (går även att få utföranden för montage mot stål eller trä). Typ VS-JSR är ETA-godkänd och lämpar sig för rörelser upp till 120 mm.

Kontakta produktansvarig

Torbjörn Swahn

FÖRSÄLJNING Bro & Tunnelprodukter, Avvibrering 08-505 207 69 torbjorn@ostbo.se