Inspektion & service

IMG 9705

Vi erbjuder kvalificerad support och service av rörupphängningar och stöd, oavsett fabrikat. Vår personal har utbildning och behörighet för att inspektera befintliga fjäderhängare / konstanthängare, stöd och upphängningar.

Se produktinformation

  • Vi kan stödja installations- och underhållspersonal vid nyinstallation och drifttagande eller byte av/ injustering av befintliga hängare.
  • Vi har ett nödlager av vanliga smådetaljer för Lisega-hängare och möjlighet att på kort varsel rycka ut vid akutärenden.
  • Via Lisega erbjuder vi även lastprovning av gamla hängare.
  • Där det inte finns standarddlösningar kan vi hjälpa till med specialframtagna produkter.
  • Våra servicetekniker har SSG Entre-kort och nödvändig skyddsklädsel.