Nyheter

Avvibrering - Järnväg | 22 juni 2023

2023-06, Calenberg installerar lager på järnvägsbro i Tyskland

Filstal Bridge – elastiska lager från Calenberg på Tysklands tredje högsta järnvägsbro
674
I och med färdigställandet av den nya linjen Wendlingen-Ulm som en del av projektet Stuttgart–Ulm har DB:s järnvägsnät för höghastighetståg byggts ut. På höghastighetsbanan har cirka 870 riktningskontrolllager från Calenberg installerats vid övergångssektionerna på olika järnvägsbroar. Riktningslagren består av en rostfri stålplatta med ankarstänger på baksidan och väderbeständig elastomer vulkaniserad på framsidan. Dessa speciallager tjänar till att absorbera sidokrafter och begränsa mindre rörelser i systemet. På järnvägsbroar är Calenbergs EPDM-skjuvkamkuddar installerade som elastiskt skikt för absorption av skjuv- och fasthållningskrafter. Filstalbron, byggd i denna del av linjen, är den tredje högsta järnvägsbron med en höjd på ca 85 m. Den består av två parallella enkelbrosektioner som förbinder Boßlertunneln med Steinbühltunneln över en längd på cirka 500 m.

Se fler nyheter