Vävkompensatorer

Teddington erbjuder ett omfattande program av kompensatorer och bälgar för kalla eller varma luft och rökgaser i rör- och kanalsystem. Vävkompensatorer minskar påkänningar i form av termisk expansion och vibrationer. För gaser som åstadkommer kemisk inverkan eller s.k. våta gaser erbjuder vi även motsvarande kompensatorer i gummi.

Vävkompensatorer skräddarsys för sitt ändamål; gedigen erfarenhet och ett brett utbud av tätande och isolerande material gör att vi kan erbjuda bästa tänkbara lösning. En vävkompensator kan ha endast ett lager eller bestå av flera olika lager och material. Mediatemperaturer >1000° C är möjliga med rätt kombination av material. Kompensatorerna kan fås i 3 standardformer, samt 2 varianter (standard och för undertryck), där formen väljs utifrån kravbilden.