Stålkompensatorer

Stålkompensatorer tar upp rörelser i rörsystem till följd av exempelvis termisk expansion, vibrationer eller tryckstötar. En stålkompensator kan utformas på olika sätt beroende på dess funktion men i grunden består den alltid av en parallellveckad, rostfri bälgkropp, som genom sin konstruktion kan röra sig såväl axiellt som lateralt och angulärt. I många fall önskar man begränsa dess rörelse, till exempel så att den bara rör sig axiellt. Stålkompensatorer ska dock aldrig utsättas för torsion (vridpåkänningar).

Teddington har mer än 50 års teknisk erfarenhet av att hjälpa kunder med alla upptänkliga typer av stålkompensatorer; i olika material och för de flesta användningsområden. Applikationer återfinns i alla typer av fluidsystem; från fjärrvärme till processindustri till avgaser.

För att underlätta har vi delat in stålkompensatorerna i följande undergrupper:

-Axialkompensatorer: Tar upp axiella rörelser och får arbeta endast i sin axels längdriktning.

-Länkkompensatorer: Tar upp laterala och/eller vinkelrörelser.

-Tryckbalanserade kompensatorer: Tar upp axiella och/eller laterala rörelser samt absorberar reaktionskrafter från inre tryck.