Rörklammor

rorklammer

Rörstöd och rörklammor är kritiska komponenter då de i en lastkedja påverkas mest av temperaturförändringar i rörsystemet. På grund av omgivande isolering är de dessutom ofta svåra att inspektera. Av dessa skäl är det extra viktigt att välja rätt typ av rörklamma och rörstöd.
Lisega har utvecklat en bred serie med olika typer av klammor och stöd för rör upp till ø1200 mm med många valmöjligheter kring last, isoleringstjocklek, temperatur, m.m.

Se produktinformation

Kontakta produktansvarig

Standardtypen 42 lämpar sig för oisolerade rör medans typ 43 har förlängd tång för isolering från 150 mm – 225 mm. För rör från ø219 mm finns även Lisegas rörklamma typ 44, unikt designad för höga laster men med låg egenvikt.

För vertikala rör upp till ø139 mm erbjuds en enkel modell (typ 45) men även en mer robust och pålitlig modell där röret vilar på klackar mot själva stödet (typ 46).
Lisega har även tagit fram en egen serie av rörstöd för vertikala rörledningar (typ 48), där man på ett elegant sätt undviker lastförskjutningar som annars kan uppstå i rörsystem som även rör sig angulärt.

Fabriken lagerför ett stort antal standardklammor och stöd för snabba leveranser.

Läs mer om rörstöd och rörklammor på Lisega’s hemsida (engelska): Lisega rörstöd och rörklammor

Du kan även ladda ner tekniska data för rörstöd och klammor i Pdf-format (kapitel 4 ur Lisega’s senaste katalog, engelska) här nedan.

För vidare information, vänligen kontakta oss på Bertil Östbo AB.

  • Rörklammor och rörstöd för rör upp till ø1200 mm, för oisolerade såväl som isolerade rör
  • För temperaturer upp till +650 °C
  • 3 typer av rörklammor för horisontella rör
  • 3 typer av rörklammor för vertikala rör
  • Rörstöd för rör med olika höjd för att passa isoleringstjocklekar
  • Styrningar i form av vinkelstöd, T-stöd och 4-vägsstöd
  • Standardiserade rörstöd som fixpunkter
medarbetaren richard på teddington

Richard Maier

VD / FÖRSÄLJNING Rörupphängningar & kompensatorer 08-505 207 64 richard@ostbo.se