Mjukvarustöd

LICAD

LICAD® , världsledande mjukvara för design av rörstöd

Med LICAD® kan användaren skapa en rörstödsritning, en materiallista och 3D-modeller till olika CAD-program.
Med hjälp av LICAD® kan tiden som åtgår för design av ett stöd minskas med upp till 50%. Tiden mellan design och leverans kortas också kraftigt.

Se produktinformation

Kontakta produktansvarig

Grundläggande tekniska data för att designa stödet matas in i programmet med hjälp av en standardtabell. Vid stora projekt kan en excelfil med stöddata läsas direkt in i programmet. Endast 6 parametrar behövs för att utforma ett optimalt stöd:

 • Rördiameter
 • Medietemperatur
 • Driftslast
 • Rörelse mellan kallt och varmt läge
 • Installationshöjd
 • Stödtyp

Den mest lämpade rörstödet, fjäderhängaren eller konstantfjädern väljs automatiskt av programmet i enlighet med angivna parametrar och vald standard, exempelvis ASME B 31.1, VGB-R 510 L, DIN EN 13480 eller egendefinierade parametrar.

Samtliga delar sparas som en komplett upphängning som sedan kan skrivas ut som ritning eller materialtabell. Ritningarna är skalenliga och innehåller relevanta data.

Klicka vidare på länken för mer information om LICAD och för att ladda ner programvaran: LICAD

 • LICAD® skapar komplett upphängning/stöd med hela lastkedjan ”färdiga att installeras”
 • Sparar upp till 50% designtid
 • Import- och exportinterface för tabeller och databaser
 • Exportera till vanligt förekommande format såsom DXF, STEP, OBJ, STL, m.fl.
 • Interface till CAE-systems (exempelvis ROHR2®, AutoPIPE®, CAESAR II®)
 • Interfaces till 3D CAD-bibiliotek (exempelvis AutoCAD®, AutoCAD® Plant 3D, MicroStation®, SmartPlant®/Smart® 3D, PDS®, Support Modeller®)
 • 2D / 3D bibiliotek för olika CAD-program (exempelvis AutoCAD®, AutoCAD® Plant 3D, MicroStation®, SmartPlant®/Smart® 3D, PDS®, PDMS™, Support Modeller®, TEKLA Structures)
 • Kontinuerliga förbättringar och uppdateringar
 • Överföring av projektinformation inklusive ritningars
 • LICAD®-mjukvaran är gratis att använda
medarbetaren richard på teddington

Richard Maier

VD / FÖRSÄLJNING Rörupphängningar & kompensatorer 08-505 207 64 richard@ostbo.se