Axialkompensatorer

stalkompensatorer 1

Axialkompensatorer tar upp rörelser endast i deras axels längdriktning. Konstruktionen består i sin enklaste form av en stålbälg som, tack vare sin parallellveckade form, kan ta upp termiska rörelser, tryckstötar eller vibrationer. Bälgelementet förses med anslutningsändar beroende på installationsförutsättningar. En vanlig axialkompensator måste skyddas från alla typer av vrid-, vinkel- eller laterala påkänningar. Även själva bälgvecken kan behöva skyddas mot yttre eller inre slitage/åverkan. Teddington tillhandahåller därför många olika typer av axialkompensatorer väl anpassade för respektive ändamål.

Se produktinformation

Kontakta produktansvarig

Exempelvis kan stålkompensatorn förses med en utvändig stålhylsa som skyddar bälgvecken från yttre åverkan. Invändigt kan den förses med skyddshylsa som hindrar smuts och partiklar från att fastna i bälgvecken. Genom att leda trycket på utsidan av bälgelementet kan man uppnå en självcentrerande funktion, vilket möjliggör större rörelseupptagning.

Axialkompensatorer används med fördel i rörsystem där man vill skydda från termisk expansion och tryckstötar. Installationen kräver att man har ordenliga fixpunkter och styrningar som skyddar kompensatorn från oönskade krafter. I system där laterala eller vinkelpåkänningar ej kan undvikas skall så kallade länk-kompensatorer användas (se fliken ”länkkompensatorer”).

  • GRI, Axialkompensator, DN15-100, med utvändig och invändig styrhylsa samt gängände i kolstål (alt. rostfritt).
  • SRI, Axialbälg, DN40-1200, med inre skyddsrör i rostfritt samt svetsände (alt. fläns) i kolstål eller rostfritt.
  • SRUF (Max-Comp), Självstyrd axialkompensator, DN40-600, med inre skyddsrör i rostfritt och utvändig styrhylsa i kolstål.
  • SRY, Axialkompensator – yttre tryck, DN80-600, med trycket verkande på bälgens utsida, mantel samt svetsände (alt. fläns) i kolstål.
  • Övriga storlekar, utformningar, m.m. på förfrågan!
medarbetaren richard på teddington

Richard Maier

VD / FÖRSÄLJNING Rörupphängningar & kompensatorer 08-505 207 64 richard@ostbo.se