Viskoelastiska dämpare

Produktbild avvibering industri viskoelastiska dampare

En viskoelastisk dämpare består av en nedre metallinneslutning fylld med ett visköst medium samt en stämpel med en övre fästplatta. Stämpeln är nedsänkt i mediumet och kan röra sig fritt i alla riktningar. Dämparen är sammankopplad med det vibrerande systemet antingen via den nedre delen eller den övre fästplattan. Motsatt sida sitter i fundament eller kringliggande sekundärstål.

Se produktinformation

Kontakta produktansvarig

Oönskade systemvibrationerna omvandlas till värmeenergi i och med att stämpeln rör sig i mediumet. Detta ökar dämpningen och resonansliknande svängningar reduceras kraftigt. Rörelser till följd av termisk expansion hindras inte av denna typ av dämpare.

Fördelar:
-Effektiv simultan dämpning av resonanssvängningar i frekvensområdet 0-35 Hz
-3 olika medium för olika dämpningsområden och omgivningstemperatur
-Termisk rörelse i alla rumsriktningar från 30…70 mm
-Enkel och pålitlig konstruktion med få rörliga delar

Torbjörn Swahn

FÖRSÄLJNING Bro & Tunnelprodukter, Avvibrering 08-505 207 69 torbjorn@ostbo.se