Passiva dämpare

Produktbild avvibering industri passiva dampare

En passiv dämpare, kallas även ”TMD” (Tuned Mass Damper), är en kostnadseffektiv och pålitlig lösning för att minska vibrationer i byggnader, maskiner och utrustning.

Det finns olika typer av TMD´s:

-Passiva dämpare
-Semiaktiva dämpare
-Aktiva dämpare
Passiva dämpare bygger på en väl beprövad metod för att minska oönskade vibrationer. De består i korthet av: en massa, fjäder och ett dämpande element. De kalibreras mot den struktur de ska dämpa, vilket leder till minskade resonanssvängningar. En stor fördel är att de i många fall kan anpassas och installeras på redan befintliga rör och strukturer. Beroende på utformning kan de dämpa svängningar i 1-, 2- eller 3-led.

Aktiva och semiaktiva system används alltid när egenskaper förändras eller det inte finns tillräckligt med installationsutrymme för en passiv dämpare (se aktiva dämpare).

Kontakta produktansvarig

Torbjörn Swahn

FÖRSÄLJNING Bro & Tunnelprodukter, Avvibrering 08-505 207 69 torbjorn@ostbo.se