Aktiva dämpare

unnamed

En aktiv- eller semiaktiv dämpare, kallas även för ”TMD” (Tuned Mass Damper), kännetecknas av att dess dämpningsegenskaper och egenfrekvens kan anpassas kontinuerligt. En optimal effekt uppnås därmed även i strukturer med varierande svängningar.

Aktiva system består av ett ställdon med reaktionsmassa, en sensor och en styrenhet. Strukturella vibrationer övervakas konstant och motverkas genom att reaktionsmassan aktiveras, vilket i sin tur minskar strukturens vibrationer.

Kontakta produktansvarig

Torbjörn Swahn

FÖRSÄLJNING Bro & Tunnelprodukter, Avvibrering 08-505 207 69 torbjorn@ostbo.se