Miljöpolicy

Vår målsättning är att vi ska uppfattas som en samarbetspartner med god miljömedvetenhet och kompetens. Detta ska vi uppnå genom att miljöfrågor ska ha en hög prioritet.

Vi ska upprätthålla och ständigt utveckla vårt miljötänkande genom utbildning och information och därmed aktivt verka för en bättre miljö hos oss och i vår omgivning.

Vårt arbete inom miljöområdet innebär att vi ska:

  • Sträva efter att alltid arbeta målmedvetet och ständigt förbättra oss inom miljöområdet. Vi skall förebygga och minimera negativ miljöpåverkan från vår verksamhet och de produkter som vi marknadsför. De krav som våra kunder samt miljö- och arbetsmiljölagstiftningen ställer, skall vi med god marginal uppnå.
  • Stimulera all vår personal så att de tar ansvar för miljön såväl på arbetet som privat. Vi skall även påverka våra samarbetspartner till ett ökat miljömedvetande genom att få dem att i sin organisation ta ett större ansvar i miljöfrågor.
  • Med hänsyn till effektiv resursanvändning, alltid arbeta för att hushålla med energi och material. När det är miljömässigt motiverat, samt praktiskt möjligt, ska vi sortera ut, återvinna och återanvända det avfall som uppstår i vår verksamhet.