Nyheter

Bro och Tunnelprodukter | 20 februari 2019

ETA-godkännande på Schreibers enspaltfog

Schreiber GmbH har nu fått sina enspaltfogar, typ VS-JS samt VS-JSR (bullerdämpande utförande) ETA-godkända. Med detta kan vi nu erbjuda CE-märkta övergångskonstruktioner. Näst ut är Schreibers fingerfog, typ VS-F, som redan genomgått godkännandeprocessen. Det officiella ETA-intyget räknar vi med att ha inom några månader.

Se fler nyheter