Byggnader

Östbo erbjuder en rad olika elastomerprodukter framtagna för att hantera expansions-, vibrations- eller bullerproblem i byggnader av olika slag. Det kan röra sig om dämpning av  vibrationer från kringliggande väg eller spårbunden trafik, expansion i olika gjutna betongelement  eller stomljud som måste isoleras.