////Tryckbalanserad kompensator
Tryckbalanserad kompensator 2017-06-06T22:08:26+00:00

Tryckbalanserad kompensator

En tryckbalanserad stålkompensator är så konstruerad att de reaktionskrafter som uppstår på grund av tryck i rörledningen absorberas och inte fortplantar sig till fixpunkter.