///Svängningsdämpare
Svängningsdämpare 2019-02-27T14:52:23+00:00

Svängningsdämpare

TMD broar

VICODA tillverkar svängningsdämpare (s.k. TMD, ”Tuned Mass Dampers”) för bland annat lättviktskonstruktioner; exempelvis gång- och cykelbroar. Oönskade rörelser kan uppstå på grund av trafikbelastning, starka vindar, jordbävningar eller en kombination av dessa. Svängningarna leder ofta till obehag och oro hos trafikanter och kan i extremfall även innebära risker för såväl trafikanternas som konstruktionens säkerhet.
VICODA har stor kompetens kring design, beräkning och konstruktion för nyproduktion, såväl som eftermontage på befintliga broar. Vid nyproduktion kan ofta stora besparingar i material göras om man från början räknar in svängningsdämpare. Dämparna är modulärt uppbyggda och kan anpassas för att arbeta i 1, 2 eller 3 riktningar.

Filmsnutten nedan visar ett exempel på en felkonstruerad bro där svängningar uppstår:
Milleniumbron i London gungar