Fingerfog, Typ VS-F 2019-10-01T16:21:47+00:00

Fingerfog, Typ VS-F

Fingerfog

Övergångskonstruktion typ VS-F

Schreiber övergångskonstruktion, typ VS-F, är en så kallad fingerfog med robusta täckplåtar som överlappar varandra. Konstruktionen klarar stora laterala rörelser, upp till 400 mm (upp till 800 mm i specialfall) och är dessutom samtidigt bullerdämpande. I sitt grundutförande består den av en gummitätduk infäst mellan 2 stålprofiler som förankras i betongen via robusta kramlor. Ovanpå skyddas konstruktionen av plåtar med utskurna spår som överlappar varandra. Då plåtarna tillverkas i sektioner kan man vid underhåll avlägsna och byta dessa utan att spärra av alla körfält. Typ VS-F tillverkas enligt ETAg.