//Broprodukter
Broprodukter 2020-10-19T11:46:37+00:00

Broprodukter

Lager, övergångskonstruktioner och svängningsdämpare för broar

Bertil Östbo AB representerar tyska Schreiber Brücken – Dehntechnik GmbH (ett företag i VICODA-gruppen).
Schreiber har mer än 50 års erfarenhet av design och tillverkning av olika brorelaterade produkter; främst lager och övergångskonstruktioner.

2014 köptes företaget upp av VICODA-gruppen som även tillfört sin erfarenhet kring svängningsdämpare.

Vårt program består av:

-Lager (kalottlager, gummipottlager, glidelement, gummilager, m.fl)
-Övergångskonstruktioner (enspalt, fingerfog, vibrationsdämpande, m.fl)
-Svängningsdämpare (för exempelvis GC-broar)
-Styrningar

Ladda gärna ner vår översikt på broprodukter (se nedan) eller gå in på Schreiber´s hemsida och läs mer: klicka här!

VICODA, specialister på vibrationsdämpning inom industri, infrastruktur och byggnationer