///Svängningsdämpare
Svängningsdämpare 2017-10-20T10:46:44+00:00

Svängningsdämpare

Svängningsdämpare

VICODA tillverkar svängningsdämpare (s.k. TMD ”Tuned Mass Dampers”) för bland annat lättviktskonstruktioner såsom exempelvis gång- och cykelbroar. VICODA har stor kompetens kring utveckling och anpassning av dämpare till broar där oönskade svängningar lätt kan skapa obehag och oro hos trafikanter.