///Övergångskonstruktioner
Övergångskonstruktioner 2017-10-20T10:25:40+00:00

Övergångskonstruktioner

övergångskonstruktioner

Dilatationsfogar / expansionsfogar för broar

Vi levererar tysktillverkade övergångskonstruktioner från VICODA GmbH  – Schreiber brücken & dehntechnik. Dilatationsfogarna tillverkas enligt ETAG032 och uppfyller trafikverkets krav (Krav Brobyggande TDOK2016:0204, AMA Anläggning 13), blanda annat:

-Enspaltsfogar
-Flerspaltsfogar
-Fingerfogar