/Om Östbo
Om Östbo 2017-05-22T14:28:33+00:00

Företaget grundades 1954 av Bertil Östbo i Södertälje. Inledningsvis var huvudverksamheten tryckkärl för pannor, värmeväxlare och likartade produkter. Över åren har vi specialiserat oss på att leverera rörupphängningar till kraftverk och processindustri samt bistå med teknisk rådgivning, överallt där ledningar rör sig. Produkter för vibrationsdämpning samt stora pumpar är ytterligare produkter i sortimentet.